AmHero to innowacyjny program wsparcia NGO przez pracowników AmRest. Firma umożliwia regularne przekazywanie pieniędzy na wybrany cel w kategoriach:
- zdrowie dzieci, dorosłych, leczenie, osoby niepełnosprawne
- zwierzęta ekologia, ochrona przyrody
- pomoc społeczna, seniorzy
- edukacja, kultura, działania na rzecz miasta,
- mniejszości, prawa kobiet, działanie przeciw wykluczeniu.   

Do pilotażowej wersji uruchomionej w 2019 roku zostało zakwalifikowanych 10 organizacji pozarządowych, wytypowanych za pośrednictwem ankiety prowadzonej wśród pracowników.

Program prowadzony jest poprzez system kafeteryjny – platformę online, pozwalającą pracownikom w ramach określonego limitu, zależnego od stanowiska dokonać wyboru spośród oferowanych świadczeń. Środki będą przekazywane w ramach systemu działającego w Polsce. Pracownik będzie mógł wskazać w danym miesiącu jedną organizację z listy, której AmRest przekaże środki.

Start programu - 1 grudnia 2019 roku

Krok 1

Ty Na swoim koncie w systemie kafeteryjnym wybierasz kwotę z puli oraz 1 z 10 organizacji pozarządowych.


Krok 2

 AmRest regularnie, raz w miesiącu, przekazuje środki dla wybranej przez Ciebie organizacji.


Krok 3

Organizacje mogą się rozwijać i pomagać innym dzięki Tobie.