Poznaj beneficjentów

Strona główna AmHero Poznaj beneficjentów

Akcja Miasto

 akcja miasto logo podstawowe5

 foto 2

Jesteśmy największym ruchem miejskim we Wrocławiu. Zajmujemy się wieloma tematami: transportem, partycypacją, przestrzenią, transparentnością władz, smogiem, budżetem, inwestycjami na osiedlach. Regularnie piszemy wnioski o zmiany i informację publiczną,występujemy w mediach, uczestniczymy w konsultacjach społecznych i pomagamy aktywistom osiedlowym. Najwięcej uwagi poświęcamy transportowi, bo to obszar, w którym jesteśmy najbardziej kompetentni i który uważamy za najbardziej problematyczny dla Wrocławia. 

Jesteśmy jedynym ruchem miejskim we Wrocławiu, i jednym z nielicznych w Polsce, posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Od 2014 r. działamy w celu poprawy jakości życia we Wrocławiu. Chcemy, by Wrocław był miastem bardziej przyjaznym do życia, pracy i wypoczynku. Pracujemy oddolnie i marzymy, że nasza aktywność udzieli się innym.

foto 3

Potrzebujemy wsparcia, by móc realizować kolejne cele. Jeśli cenisz to, co robimy - przekaż darowiznę i stań się częścią pozytywnych zmian we Wrocławiu!

DZIĘKUJEMY!

 Akcja Miasto

 Akcja Miasto

 akcjamiasto.org

Centrum Praw Kobiet

CPK logotyp

Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

 

 Centrum Praw Kobiet

 cpk.org.pl

Edukacja dla Przyszłości

Logo EP poziome kolor BI

Jesteśmy fundacją, której misją jest zapewnianie polskim uczniom dostępu do wysokiej jakości cyfrowej edukacji. Realizujemy ją, tłumacząc i udostępniając za darmo wszystkim zainteresowanym zasoby Khan Academy po polsku. Uczą się z nami codziennie tysiące dzieciaków i studentów w całej Polsce. Każde podarowane nam 30 zł to minuta przetłumaczonego filmu lub strona tekstu. Każdy przetłumaczony film lub tekst to szansa dla kolejnego ucznia na sprawne zaliczenie sprawdzianu, rozwinięcie skrzydeł i lepszą przyszłość. Sprawdź sam-sama, zapraszamy!

 

 Edukacja dla Przyszłości

 KhanAcademy po polsku

 edukacjaprzyszlosci.pl

Ekostraż

logo www

 

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu działa od 2010 roku. Jesteśmy lokalnym stowarzyszeniem działającym na terenie Dolnego Śląska. Posiadamy status OPP, organizacji pożytku publicznego uprawnionej do zbierania 1% podatku: http://ekostraz.pl/portal/1procent. Utrzymujemy się z 1% podatku oraz darowizn od osób fizycznych: http://ekostraz.pl/portal/pomoc.

Misją wrocławskiej EKOSTRAŻY jest humanitarna ochrona zwierząt domowych, dzikich i wolno bytujących, którą realizujemy poprzez:

I. Podejmowanie interwencji w przypadkach podejrzenia znęcania się ludzi nad zwierzętami.

II. Udzielanie pomocy weterynaryjnej oraz opieki chorym, rannym i osłabionym zwierzętom dzikim i wolno bytującym, ze szczególnym uwzględnieniem małych ssaków i ptaków.

III. Prowadzenie programu humanitarnej ochrony dolnośląskich dzikich jeży, którego celem jest sprawowanie opieki nad jeżami czasowo niezdolnymi do samodzielnego życia na wolności oraz popularyzacja gatunku - jego biologii i ochrony.

IV. Prawną ochronę zwierząt - bronimy interesów zwierząt jako pokrzywdzeni / oskarżyciele posiłkowi w postępowaniach karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami oraz podmioty na prawach strony w postępowaniach administracyjnych.

 

 EKOSTRAŻ

 EKOSTRAŻ

 ekostraz.pl

Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny

federacja adres rgb3

Od 1991 roku działamy na rzecz zdrowia i praw reprodukcyjnych. Działamy, by każda osoba mogła autonomicznie decydować o tym, czy, kiedy i ile mieć dzieci oraz miała dostęp do informacji i środków, by swoje plany realizować.


Poprzez rzecznictwo, edukację i litygację walczymy o:

  • legalną, darmową, dostępną aborcję;
  • realny i powszechny dostęp do antykoncepcji, planowania rodziny, opieki zdrowotnej;
  • profesjonalną diagnostykę prenatalną;
  • respektowanie praw pacjenckich.

 

Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną i prowadzimy interwencje w przypadkach  naruszeń praw pacjenckich.

W ramach Federacji działają:

  • Zespół Prawny
  • Grupa Ponton - Edukacja Seksualna
  • Wielka Koalicja za Równością i Wyborem
  • międzynarodowa sieć ASTRA Network

 

TZ mem Frej2

 Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

 federa.org.pl

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie

logo pomoz walczyc jpg bez ramki 02 3

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Powstała w 2012 roku z inicjatywy Jacka Gaworskiego - szermierza paraolimpijczyka chorego na stwardnienie rozsiane i nowotwór.

Fundacja nie zatrudnia osób, działa w oparciu o pracę wolnotariacką członków Zarządu, Rady Fundacji oraz wolontariuszy. Dzięki czemu 100% podarowanego wsparcia, darowizny, odpisy z 1% podatku są przeznaczane tylko i wyłącznie na pomoc Potrzebującym!

Od początku tworzą i prowadzą ją osoby chore, niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele. To dzięki ich wiedzy oraz doświadczeniom, działania i programy realizowane przez fundację są dostosowane do potrzeb jej Podopiecznych.

 pomozwalczyc.pl

 

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Hospicjum logo mapka 3

Kochająca rodzina, czas na zabawę i przyjemności, przyjaźnie, warunki do nauki, podróże.  Tego potrzebuje każde dziecko. A dziecko nieuleczalnie chore potrzebuje dodatkowo leków uśmierzających ból, specjalistycznego sprzętu medycznego, dostępu do rehabilitacji, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Mówiąc krótko - poczucia bezpieczeństwa. 

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci działa nieprzerwanie od 2007 roku. Opiekuje się dziećmi w ich własnych domach, na całym Dolnym Śląsku. Dzięki temu rodzina razem z małym chorym jest u siebie. Do dyspozycji rodzin są pracownicy medyczni, niemedyczni i wolontariusze. To oni dbają o jak najwyższą jakość życia dziecka, a przede wszystkim, by nie towarzyszył mu ból. Walczą też ze strachem, przywołują radość i uśmiech, celebrują radość z najmniejszych rzeczy. Troską otaczani są także najbliżsi chorującego.  

Podopieczni Fundacji to dzieci z chorobami genetycznymi, neurologicznymi, metabolicznymi i onkologicznymi, a także te, które uległy nieszczęśliwym wypadkom. Pracownicy Fundacji są przy nich zawsze wtedy, gdy rodziny ich potrzebują – gdy trzeba uśmierzyć ból lub kontrolować działanie osłabionego organizmu. Pod opieką hospicjum jest nie tylko dziecko, ale również cała jego rodzina, bo pomoc jest holistyczna. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zapewnia zakup leków i materiałów medycznych, opiekę lekarzy i pielęgniarek, sprzęt medyczny, rehabilitację, opiekę psychologiczną, pomoc socjalną, grupę wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.

Każdy z nas ma wpływ na to jak będzie wyglądało życie chorego dziecka i jego rodziny. 

 

 Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

 Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

 hospicjum.wroc.pl

Fundacja Zdążyć z Miłością

Logo ZdaEzcycue z MieosueciaE

Fundacja „Zdążyć z Miłością” została zarejestrowana w KRS 28 stycznia 2014 roku w Koszalinie. Tworzą ją kobiety, które połączyła wspólna pasja – bezinteresowne działanie dla dobra drugiego człowieka. Zgodnie ze swoją misją Fundacja pragnie nieść i miłość i pomoc wszystkim tym, którzy jej potrzebują. Swoje wsparcie adresuje w szczególności do kobiet, samotnych matek porzuconych przez bliskich, zmagających się z problemami bezdomności i społecznego wykluczenia.

Fundacja utworzyła i prowadzi dwa mieszkania chronione dla samotnych, bezdomnych matek oraz ich małoletnich dzieci. Są to miejsca, w których osoby te mogą zamieszkać, aby nabrać siły i odwagi do dalszego, samodzielnego życia. Zarówno matki jak również dzieci w mieszkaniach tych przede wszystkim odnalazły bezpieczeństwo. Fundacja zabiega o to, aby lokatorki obu mieszkań chronionych nauczyły się samodzielnego życia. Wspiera swoje podopieczne w poszukiwaniu pracy, samodzielnego mieszkania, miejsca dla dziecka w żłobku, czy przedszkolu.

 zdazyczmiloscia.org.pl

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

logo mbU PODSTAWOWE RGB2

W Polsce mieszka ok. 1,5 miliona osób powyżej 80 r.ż. Połowa z nich żyje samotnie, wielu nich nie ma już ani rodziny, ani przyjaciół. Skazani na samotność tracą sens życia. Dopada ich apatia, brak apetytu oraz strach przed jutrzejszym dniem.

By to zmienić Stowarzyszenie mali bracia Ubogich stworzyło Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ.

baner 600 x 375 01

Do udziału w Programie rekrutujemy wolontariuszy. Każdy z nich jest przydzielony do jednego podopiecznego, którego regularnie odwiedza, systematycznie dzwoni i wspiera w trudnych chwilach. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat.

Samotność dokucza nie tylko od święta. Ona boli każdego dnia. Możesz to zmienić!

 

 Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

 malibracia.org.pl