Dofinansowane projekty 2015

Strona główna Granty Dofinansowane projekty 2015

NAZWA PROJEKTU OPIS PROJEKTU MARKA MIASTO GRANT
Ciepły posiłek dla potrzebujących ciepła Projekt zakłada zaangażowanie się zespołu w prace w stołówce dla osób wykluczonych społecznie, powadzonej przez jedną z elbląskich parafii. Projekt ma charakter długoterminowy. W ramach swoich działań wolontarystycznych każdy z pracowników będzie pracował w stołówce raz w tygodniu, dodatkowo wszyscy zaangażują się w przygotowanie kolacji wigilijnej dla potrzebujących. KFC Elbląg 3000
Pozwól mi zobaczyć, poczuć i zrozumieć. Kultura, sztuka i sport w świecie osób niepełnosprawnych Projekt realizowany na rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową, umysłową i spektrum autyzmu. Pracownicy biorący udział w projekcie będą odpowiedzialni za organizację dla dzieci wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz współuczestniczenie w nich w roli opiekunów. KFC Radom 1500
Psubraty - pomocni zwierzętom Projekt wspierający działania lokalnego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Zakłada on zakup i przekazanie niezbędnych artykułów i pożywienia dla zwierząt w wrocławskim schronisku, oraz prowadzenie zbiórki rzeczowej i akcji promocyjno-informacyjnej dla klientów restauracji, w której pracują osoby zaangażowane w projekt. Przewidziano również akcję promocji adopcji zwierząt wśród pracowników AmRest. Starbucks Wroclaw 3000
AmRestowa Gwiazdka dla Niezłomnych Projekt ma na celu organizację warsztatów rękodzieła dla harcerek i harcerzy drużyn "Nieprzetartego Szlaku" (dzieci z niepełnosprawnością). Ozdoby świąteczne będą sprzedawane na kiermaszu świątecznym, zaś dochód z niego zostanie przeznaczony na organizację wycieczek w tematyce świątecznej. Pracownicy wezmą udział w warsztatach oraz w wycieczkach. AmRest Wroclaw 1500
Box Wujka Sandersa Projekt zakłada remont kocich boksów w lokalnym schronisku dla zwierząt. Pracownicy będą remontować boksy, przeznaczając na to 4-8 godzin każdy tygodniowo przez jeden miesiąc. KFC Przemyśl 3000
Zimowa Integracja – zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodzin Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów o tematyce zimowej, dla dzieci z problemami rozwojowymi. Warsztaty zostaną zorganizowane i przeprowadzone w ramach działających struktur MOPS. Pracownicy będą w nich uczestniczyć w ramach wolontariatu opiekując się dzieciakami. Pizza Hut Poznań 2000
Jasełka, spotkanie oraz pomoc świąteczna dla podopiecznych Ogniska Wspólnoty Burego Misia W ramach projektu pracownicy wezmą udział w przygotowaniu jasełek i spotkania świątecznego dla wspólnoty oraz będą odpowiedzialni za zakup prezentów. KFC Poczesna 2000
Wspieranie procesu wychodzenia z bezdomności - metoda housing first Projekt zakłada zaangażowanie zespołu w remont mieszkania wspieranego dla osób bezdomnych. W ramach przewidzianych działań jest również szkolenie dotyczące bezdomności na którym pracownicy będą mogli bliżej zapoznać się z tym problemem społecznym. Prace przewidziane są we współpracy z lokalnymi instytucjami (MOPS, UG). Starbucks Gdynia Gdańsk 3000
Kolorowa szkoła Projekt zakłada przeprowadzenie remontu pomieszczeń w wiejskiej szkole w Łopuchowie. Pracownicy po wstępnych oględzinach dokonają niezbędnych zakupów budowlanych i przeprowadzą remont w pomieszczeniach służącym dzieciom. Pizza Hut (Poznań) Łopuchowo 3000
Wigilia dla podopiecznych Caritas Projekt zakłada zorganizowanie przez zespół spotkania świątecznego. Pracownicy będą odpowiedzialni za zorganizowanie zabaw i zajęć plastycznych dla dzieci (ozdoby choinkowe), przygotowanie potraw świątecznych oraz zakup i rozdanie prezentów. Burger King Reda 3000
Alternatywa dla szarej ulicy Projekt przewiduje pomoc grupie dzieci będących pod opieką świetlicy środowiskowej. Pracownicy zorganizują dla nich wycieczkę i konkurs wiedzy o Wrocławiu oraz lekcje języka włoskiego, dla grupy chłopców zostanie wykupiony karnet na treningi sztuk walki. Aby zaspokoić potrzeby socjalne dzieci pracownicy zorganizują dla nich zbiórkę odzieży oraz zakupią buty dla najbardziej potrzebujących. Przewidziano również przygotowanie paczek świątecznych. AmRest Wroclaw 3000
Odbuduj Korbalewice Projekt zakłada remont w lokalnym schronisku dla zwierząt w Korbalewicach - pracownicy będą pomagać ekipie budowlanej w pracach. Pizza Hut Warszawa 3000
Śniadanie w Domu Dziecka Projekt zakłada przygotowanie przez zespół świątecznego śniadania dla dzieci z Domu Dziecka oraz zakup drobnych upominków. KFC Szczecin 1500
Dawcy szpiku Projekt dotyczy organizacji dnia dawcy szpiku w firmie. Zaplanowano, aby 1-2h miały być poświęcone na edukację pracowników w zakresie wiedzy o raku krwi, potencjalnych dawcach i przeszczepie szpiku kostnego. Pozostała część dnia to byłby czas poświęcony na rejestrację potencjalnych dawców w bazie DKMS. Burger King Wrocław 1500
Wigilia dla podopiecznych Caritas Wrocław Projekt dotyczy zorganizowania kolacji wigilijnej dla podopiecznych Centrum Osób Niepełnosprawnych w Dobroszycach k. Wrocławia. Zaangażowanie pracowników polega na dostarczeniu środków spozywczych, przygotowaniu potraw, organizacji przedsięwzięcia i udziale w przedstawieniu. AmRest Wroclaw 1500