Granty przyznane w 2017 roku

Strona główna Granty Granty przyznane w 2017 roku

NAZWA PROJEKTU OPIS PROJEKTU MARKA MIASTO GRANT
Bring Fun to Live - Wieczorek taneczny ZPT Projekt zakłada naukę układu tanecznego wśród podopiecznych Domu Opieki oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobroszycach oraz przygotowanie dla nich poczęstunku. Naukę uwieczni wspólny taniec wolontariuszy i podopiecznych AmRest Wrocław 1000 PLN
Sanders idzie do przedszkola Wyposażenie i unowocześnienie świetlicy dla dzieci uczęszczających do przedszkola w zespole placówek oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Część dofinansowania będzie również przeznaczona na zakup zabawek edukacyjnych dla dzieci. KFC Lubień Kujawski 3000 PLN
Koci i psi raj Stworzenie wybiegu dla małych kotów, a tym samym placu zabaw dla nich w Schronisku dla bezdomnych zwierząt. Projekt również przewisuje zakup materiałów na budowę kilku boksów dla psów. KFC Przemyśl 3000 PLN
Purrfect Catio Doposażenie wybiegu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach KFC Tychy 3000 PLN
FUN Playground Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zewnętrznego wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szczecinie. Budowę piaskownicy dla najmłodszych, postawienie bramki do gry w piłkę nożną, zakup trampoliny, przygotowanie miejsca na ognisko oraz malowanie huśtawki. KFC Stare Brynki 3000 PLN
Pomagamy Fundacji na Rzecz Rozwoju Piłki Nożnej Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 5-9 lat, prowadzenie zapisów, terminarza oraz biura turnieju. Wolontariusze również poprowadzeną rozgrzewkę przed turniejem. AmRest Wrocław 3000 PLN
Zajęcia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem Organizacja warsztatów stolarskich, kursu ceramicznego oraz stoworzenie strefy kreatywnej wraz ze Stowarzyszeniem Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. Każdego Człowieka KFC Toruń 3000 PLN
Renowacja placu zabaw w Domu Dziecka w Lublinie Stworzenie dla dzieci z Domu Dziecka miejsc do rozwoju, odpoczynku i rozrywki poprzez renowacje istniejących elementów placu zabaw, oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy placówce. KFCPizza Hut Lublin 2777 PLN
Odnowienie i utrakcyjnienie placu zabaw dla dzieci w przedszkolu Projekt zakłada odmalowanie istniejących elementów placu zabaw, posadzeniu wraz z dziećmi nowych roślin oraz zakup domków do kreatywnej zabawy na świeżym powietrzu. Pizza Hut Warszawa 2779 PLN
Wyciągamy dzieci z bramy i je dobrze odżywiamy Projekt polega na wzmocnieniu świadomości zdrowego odżywiania oraz przygotowywania posiłków ze zdrowych i dobrych jakościowo produktów. Projektem zostanie objętych ok. 100 dzieci z ubogich i niedostosowanych społecznie rodzin z terenu województwa łódzkieg Pizza Hut Warszawa 3000 PLN
Sprawność harcerska "Stolice Europy" z AmRest Projekt ma na celu pomoc w organizacji wycieczki do Wilna dla harcerzy drużyn Nieprzetartego Szlaku (młodzież niepełnosprawna) w ramach zdobywania przez nich sprawności „Stolice Europy”. Wolontariusze przygotują prezentację multimedialną nt. Wilna oraz tematyczne warsztaty kulinarne - potrawy litewskie. Pracownicy AmRest pomogą również w sprawach organizacji wyjazdu. AmRest Wrocław 3000 PLN
Amrest Cup – Piłka łączy Zorganizowanie mini turnieju Rugby na Wózkach z udziałem drużyn ze Śląska, połaczony z mini turniejem koszykówki dla dzieci z mikołowskich szkół Starbucks Katowice 3000 PLN
Aleja Złotych Serc Śdokończenie budowy ścieżki sensorycznej dla dzieci Alei Złotych Serc, niewidomych i słabowidzących z ul.Tynieckiej w Krakowie. Starbucks Kraków 3000 PLN
Pracownia opieki nad zwierzętami Stworzenie pracowni opieki nad zwierzętami dla niepełnosprawnych uczniów oraz podniesienie świadomości o zwierzętach żyjących w różnych miejscach na świecie. Celem wycieczki jest również wycieczka do ZOO z podopiecznymi Starbucks Poznań 3000 PLN
Kolorowa wyprawa do Wrocławia Celem projektu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym poznanie świata innego niż mury Fundacji. Wycieczka jest całodniowa i program obejmuje wizytę we Wrocławskim Zoo oraz rejs statkiem pasażerskim. Wycieczka jest dedykowana 27 podopiecznym. Każdy z podopiecznych tego dnia będzie miał dedykowanego opiekuna wśród których będą wolontariusze AmRest. Starbucks Łódź 2750 PLN