Granty przyznane w 2019 roku

Strona główna Granty Granty przyznane w 2019 roku

NAZWA PROJEKTU OPIS PROJEKTU MARKA MIASTO GRANT
I Ty możesz zostać przyjacielem przyrody Cykl warsztatów z dziećmi z klas 1-3 na temat ekologii i zdrowego trybu życia. Wolontariusze chcą uczyć dzieci dbałości o otaczający nas świat. Burger King Warszawa 3400 PLN
Drugie życie, czyli podwórkowe warsztaty z recyklingu odzieży Celem projektu jest ukazanie możliwości kreatywnego wykorzystania różnych materiałów wtórnych i odpadów poprzez poprowadzenie minimum 5 warsztatów z recyklingu rzeczy dla dzieci, młodzieży i ich rodziców na podwórkach w Toruniu. KFC Toruń 4000 PLN
Pracownia muzyczna Projekt zakłada remont i doposażenie pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia muzyczne dla ludzi w każdym wieku. KFC Mikołów 3500 PLN
Serce dzieciom Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, w miejscach, gdzie jest to utrudnione (np. tereny wiejskie). KFC Toruń 5000 PLN
#GdziePomoc - przewodnik po Wrocławiu dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy osób ubogich i bezdomnych odnośnie form wsparcia, jakie są dla nich dostępne na terenie Wrocławia. AmRest Wrocław 4800 PLN
Miejskie dzikuski Projekt wsparcia "Ekostraży" w zakresie pomocy rannym podopiecznym, edukacji młodzieży oraz mieszkańców Wrocławia. AmRest Wrocław 5000 PLN
Jednoczymy pokolenia pasją i edukacją Wsparcie ośrodka dla seniorów - przeprowadzenie warsztatów florystycznych "Ziołowy miniogródek" oraz "Donica pełna kolorów" . Starbucks Kraków 5000 PLN
Rodzinny Trash Run Starbucks Projekt zakłada zorganizowanie warsztatów na temat segregacji odpadów oraz drużynowego biegu dla młodzieży połączonego ze zbieraniem śmieci. Starbucks Kraków 4000 PLN
Wyjazd szkoleniowy dla Lobby Partnerów pracujących w 4 brandach AmRest Wyjazd dla niepełnosprawnych pracowników restauracji AmRest do Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na specjalne szkolenie rozwojowe. Starbucks Warszawa 4700 PLN
Profesjonalna liga rugby na wózkach - Pasja - Rozwój - Zwycięstwo Organizacja dwóch turniejów profesjonalnej ligi rugby na wózkach. Starbucks Katowice 2500 PLN
Wsparcie osób z autyzmem Zorganizowanie warsztatów ceramicznych dla osób chorych na autyzm. Zajęcia pełnią rolę korekcyjną, edukacyjną i rekreacyjną, pomagają w rozpoznawaniu i uwalnianiu emocji w sposób akceptowalny społecznie. Starbucks Kraków 3250 PLN
Radość w życiu wszystkich - sala sensoryczna Remont sali sensorycznej, która umożliwi podopiecznym placówki na rozwój. Wsparcie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w osiąganiu samodzielności na każdym etapie życia. Starbucks Kraków 5000 PLN