Stowarzyszenie SIEMACHA

Strona główna Siemacha Spot Wrocław Stowarzyszenie SIEMACHA

SIEMACHA

SIEMACHA Spot Wrocław jest prowadzony przez Stowarzyszenie SIEMACHA, jedną z największych w Polsce organizacji pożytku publicznego z ponad 25-letnim doświadczeniem, identyfikacją ideową i przemyślaną strukturą organizacyjną. Stowarzyszenie działa w zakresie wychowania, sportu i terapii w 30 lokalizacjach w Polsce, prowadząc placówki dzienne, całodobowe, terapeutyczne, sportowe. Pracując z grupą ponad 2000 dzieci i młodzieży oferuje różnorodne zajęcia rozwoju społecznego, edukacyjne i artystyczne, zajęcia sportowe, warsztaty multimedialne i muzyczne, a także wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Stowarzyszenie SIEMACHA od 6 lat realizuje projekt lokalizacji placówek dziennych dla dzieci i młodzieży w centrach handlowych. Obecnie prowadzi pięć takich placówek w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Tarnowie oraz we Wrocławiu.

Nowoczesny SIEMACHA Spot we Wrocławiu jest o tyle wyjątkowy, że wprowadzone zostały tu autorskie rozwiązania architektoniczne oraz wyposażenie typu active learning - system stymulujący rozwój, edukację i zaangażowanie młodych ludzi, zaś komponent warsztatów stanowi istotny element programu szkoleniowego i rozwojowego dla podopiecznych z myślą o ich przyszłości zawodowej.

www.siemacha.org.pl
www.siemachaspot.pl

Razem możemy więcej!

Rejestracja