Wolontariat

Strona główna Siemacha Spot Wrocław Wolontariat

Jeśli jesteście gotowi na systematyczne i długofalowe zaangażowanie i chcecie mieć realny wpływ na rozwój lokalnej młodzieży, która ma często trudne warunki życiowe, trafiliście pod dobry adres.

W SIEMACHA Spot Wrocław możecie dołączyć do społeczności wychowanków oraz wychowawców, i regularnie pracować z dziećmi i młodzieżą, zwiększając ich szanse na dobry start w dorosłe życie.

Przygotowaliśmy serię warsztatów, które prowadzą wolontariusze AmRest. 

Jak zostać Wolontariuszem Siemacha Spot?

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej i dołączyć do nas, przejdź do zakładki „Warsztaty” a potem zarejestruj się on-line.

Kilka słów o wolontariacie:

Wolontariat jest to świadoma , dobrowolna i ochocza działalność bez wynagrodzenia, podejmowana na rzecz innych (organizacji, instytucji lub osób indywidualnych) wykraczając poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie.

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  uchwalonej w 2003 roku.

Wolontariat pracowniczy (corporate volunteering) to długofalowy program społeczny odpowiedzialnego społecznie pracodawcy, który propaguje idee społecznego zaangażowania, umożliwia społeczne zaangażowanie i kompleksowo wspiera swoich pracowników i ich bliskich w dobrowolnym i świadomym świadczeniu wolontariatu na rzecz i w partnerstwie z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi.  Stanowi wielowymiarowe narzędzie wieloaspektowego zarządzania organizacją, aktywną formę dialogu społecznego oraz przestrzeń rozwoju osobistego dla ludzi aktywnych zawodowo, a przede wszystkim efektywne wsparcie potrzebujących.

Źródło: Instytut Wolontariatu Pracowniczego w Polsce

Razem możemy więcej!

Rejestracja